Lento Restorasyon
 
 
 
 
 


Kültürel kimliğimizin ve mirasımızın belgeleri olan koruma altındaki yapılara gereken saygıyı göstermek ve belgeleme,analiz,projelendirme,değerlendirme çalışmalarını mimari disiplin içerisinde titizlikle gerçekleştirmek firmamızın ana prensibidir.

Bilimsel Restorasyonlarda yapılara olabildiğince az müdahale edilmesi istenir.Böylece yapının tarihi belge olma durumu ve estetik değeri korunabilecektir.Lento mimarlığın restorasyon projelerine yaklaşımının özünü de mümkün olduğunca az ve en doğru müdahaleyle yapının özgün niteliklerinin korunmasını sağlamak oluşturur. Bu amaca yönelik olarak çağdaş teknoloji ve malzemenin de gerektiği ölçüde kullanılmasıyla en doğru teknik ,malzeme ve işçiliğin uygulanması sağlanır.

Her yapının özgün kimliği irdelenerek yapıya , kullanıma ,kullanıcıya en uygun ve en doğru çözümler üretilir

  • Tarihi Eserlerin Restorasyonu
  • Rölöve ,Restitüsyon Projeleri
  • Restorasyon Projeleri
  • Rekonstrüksiyon Projeleri
  • Yeni Binalara Eski Eser Görünümü Kazandırma
  • Ahşap İşlerin restorasyonu
  • Eski Eserlerin Periyodik Bakımının Yapılması