Kastamonu Kasaba Köyü
 
 
 
 
 

 

KASTAMONU KASABA KÖYÜ CANDAROĞLU
MAHMUT BEY CAMİİ

Candaroğlu Mahmut Bey Camii Kastamonu'ya yaklaşık 20 km mesafedeki Kasaba Köyü'nde yer alır.1366 yılında Adil Bey'in oğlu Mahmut Bey tarafından yaptırılmıştır.

Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı ibadet mekanı ile kuzeyinde yer alan üç bölümlü son cemaat yerinden oluşan bir plan şemasına sahiptir.Kuzeybatı köşede son cemaat yeri duvarına bitişik olarak 1945 yılında inşa edilen kesme taştan yapılmış minare yer alır.Derinlemesine yönelen ahşap tavanlı ve ahşap direkli camiler gurubunda yer alabilir.

Camide mihrap güney duvarının ortasına yerleştirilmiştir. Mihrabın doğusunda bir pencere,batısında ise minber vardır.Kuzeyde mihrab ekseninde giriş kapısı ve doğu-batı doğrultusunda kadınlar mahfili yer alır.


Mahmut Bey Camii

Camiinin duvarları moloz taşından harçla yapılmıştır.İbadet mekanının üst örtüsü ahşap olup bindirme tekniği ile yapılmıştır.Orta satıh daha yüksek ,yan satıhlar daha alçak tutulmuştur.Tavan,taban,sütun,minber,mahfiller,kapı kanatları ahşap malzemeden yapılmıştır.

Asıl inceleme konumuz da camideki süsleme ve ahşap işçiliğidir.Camii ahşap işçiliğinin en güzel örneklerinden birisidir. Nakkaşlık,dülgerlik ve alçı işçiliği camide görülen süsleme teknikleridir.

Camiinin giriş kapısı ve kadınlar mahfili

Ahşap tavanda ,mahfillerde,sütunlarda kalem işi bezeme görülür.Bezemelerde bitkisel ve geometrik motifler kullanılmıştır.Camideki ahşap işçiliği renkli boya nakış işlemesi ile uyum içindedir.Nakışların meydana getirilişinde 'delikli kağıt metodu' kullanılmıştır.Yerine göre hazırlanan kağıtlar üzerine çizilen desenler iğne ile delinip istenilen yerlere toz boyayla geçilerek motifin kabaca şekli oluşturulurdu.Bundan sonra nakkaşlar fırça yardımı ile çizgilerin içini ve etrafını istenilen renklerle tamamlardı.Nakış işlerinde turuncu,çivit mavisi,altın sarısı,beyaz ve siyah renkleri çoğunluktadır.

Mihrap da ise alçı kullanılmıştır.Mihrap nişi çokgen olup üst bölümü mukarnaslıdır.Mihrap nişinin iki yanında döner vaziyette mukarnas işli sütun başlıklı sütunçeler vardır. Alçı süslemeler kalıplama tekniği ile yapılmıştır.

Kadınlar Mahfili ve tavan işçiliği

Bindirme tavanı ve kalem işi bezemeleri

Kalem İşi Süslemeleri

Bindirme Tekniği ile yapılan tavanı

Ahşap işli kapısı

Kapının pervazından detay

 

 

Alçı işinden yapılan mihrap nişi ve döner başlıklı sütunlar.

Tamamen bindirme tekniği ile yapılan caminin tavanı,kalem ve alçı işçiliği görülmeye değerdir.

 

Not : Resimler Zühtü Yaman'ın ' Kastamonu Kasaba Köyü'nde Candaroğlu Mahmut Bey Camii ' adlı kitabından alınmıştır.